Ναπ. Ζέρβα 20-22 (2ος όροφος) 26510-74474

Καταρτισμένο προσωπικό

Οι καθηγητές μας είναι άριστα καταρτισμένοι με Πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.
Back to top