Ναπ. Ζέρβα 20-22 (2ος όροφος) 26510-74474

Υπερσύγχρονο διδακτήριο

Αναπτυσσόμαστε συνεχώς, συνδυάζοντας την ποιοτική εκπαίδευση με τη παροχή υψηλών υπηρεσιών και στις εγκαταστάσεις και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Back to top