Ναπ. Ζέρβα 20-22 (2ος όροφος) 26510-74474

Αγγλικά

Τα Αγγλικά, στη εποχή μας, κατέχουν αναμφισβήτητα την κυρίαρχη θέση σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Βασικός μας στόχος είναι, ο σπουδαστής να πάρει το πτυχίο και να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα όπως χρησιμοποιεί και τη μητρική του.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Επίπεδο Lower-Advanced-Proficiency

Πιστοποίηση του Παν/μίου του Cambridge

Ολοκλήρωση μέσα σε 3 Μήνες

Χωρίς Προφορικά –Χωρίς Έκθεση

Αναγνωρισμένο απ’ το ΑΣΕΠ

Ποσοστό Επιτυχίας 95%

Εξετάσεις στο χώρο μας

TEST ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Το μοναδικό κέντρο στο Ν. Ιωαννίνων με τη χρήση Μεθόδου Διδασκαλίας μέσω ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-PROJECTOR
Back to top