Ναπ. Ζέρβα 20-22 (2ος όροφος) 26510-74474

Αίτηση Συμμετοχής Ανέργων Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας

Είμαι
Απόφοιτος/η υποχρεωτικής εκπαίδευσηςΑπόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΑπόφοιτος/η μεταευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ετήσιο φορολογητέο Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό
Mέχρι 6150€Από 6151€ έως 10000€Από 10001€ έως 15000€Από 15001€ και άνω.

Ξένες γλώσσες
ΝαιΌχι

Πτυχίο πληροφορικής
ΝαιΌχι

Back to top