Ναπ. Ζέρβα 20-22 (2ος όροφος) 26510-74474

Αίτηση ανέργων υποψηφίων για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Τύπος πτυχίου
Ανώτατης Εκπαίδευσης Ελλάδας (ΑΕΙ -ΤΕΙ)Εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
Μέχρι 6150€Από 6150€ έως 10000€Από 10001€ έως 15000€Από 15001€ και άνω

Βαθμός Πτυχίου
Άριστα (Από 8.50 και άνω)Λίαν καλώς (Από 6,50 έως και 8,49)Καλώς (Χαμηλότερος ή ίσως από 6,49)

Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου
ΝαιΌχι

Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας
ΝαιΌχι

Πιστοποιητικό πληρφορικής
ΝαιΌχι

Back to top